Tips en trucs voor Outlook (Express)Problemen met verzenden

Veel gebruikers melden problemen met Outlook (Express). Het lukt niet meer om post te verzenden of the ontvangen. Als de oorzaak van het probleem niet de firewall is (zie het bericht hieronder), controleer dan eens of je anti-virusprogramma roet in het eten gooit.

Nieuwere (versies van) anti-virusprogramma's hebben de vervelende eigenschap dat ze ongevraagd de instellingen van Outlook (Express) wijzigen. Is dit het geval, dan verschijnt een foutmelding zoals de volgende:

De verbinding met de server is mislukt.
Account: '127.0.0.1', Server: '127.0.0.1', Protocol: SMTP, Port: 110,
Secure(SSL): Nee, Socket Error: 10061, Error nummer: 0x800CCC0E
De Verbinding met de server is mislukt.
The connection to the server has failed.
Account: '127.0.0.1', Server: '127.0.0.1', Protocol: SMTP, Port: 110,
Secure(SSL): No, Socket Error: 10061, Error Number: 0x800CCC0E
The connection to the server has failed.


Komt deze foutmelding je bekend voor (let met name op het IP-adres 127.0.0.1), probeer dan eens het volgende:
 • Open het menu Extra en kies de optie Accounts. Als je daadwerkelijk met het hier beschreven probleem te maken hebt, zie je in de lijst met e-mailaccounts een account met de naam 127.0.0.1.
 • Verwijder dit account en stel vervolgens Outlook (Express) opnieuw in volgens de instructies die je van Antenna hebt gekregen.
Is er geen account met de naam 127.0.0.1 ingesteld, dan kan het zijn dat de eigenschappen van je Antenna-account gewijzigd zijn. Dit kun je controleren door in de eigenschappen van je Antenna-account na te gaan of de namen van de servers voor het verzenden en ontvangen van e-mail correct staan ingesteld. Zie je het IP-adres 127.0.0.1 staan, vervang dit adres dan door de naam van de e-mailserver van Antenna.

Beruchte probleemveroorzakers op dit vlak zijn Dr. Solomon's Anti-Virus Deluxe NetGuard, Norman Anti Virus of Norton. Mocht U besluiten Norton te verwijderen, dan moet U op de site van Norton een programmatje downloaden om Norton te verwijderen. Omdat er de laatste tijd virussen in omloop zijn, die het anti-virus programma van computers verwijderd. heeft Norton er voor gezorgd, dat dat niet kan. Dit heeft als gevolg, dat de gebruiker het programma ook niet kan deinstaleren.

Hoe beheer ik meerdere mailboxen in Outlook Express?

Veruit het grootste deel van alle internetgebruikers maakt gebruik van Outlook Express voor het ophalen van email. Geregeld bereikt ons dan ook de vraag hoe met dit programma gebruik gemaakt kan worden van meer dan 1 mailbox.

Als u de enige gebruiker van een bepaalde computer bent, kunt u eenvoudig meerdere mailboxen instellen. Deze zijn te beheren door in de menubalk te klikken op 'extra' en dan 'accounts'. U komt nu direct terecht op het tabblad 'E-mail' van het schermpje 'Internet-accounts'. Hier kunt u uw e-mailaccounts bewerken, aanmaken, toevoegen of verwijderen.

Als u op deze manier extra e-mailaccounts aanmaakt, komt de mail van al deze mailboxen in uw 'postvak in' terecht bij het ophalen van mail. U kunt desgewenst middels 'berichtregels' mailtjes in verschillende mappen binnen Outlook Express laten verplaatsen zodat u toch inzichtelijk heeft welke berichten naar een bepaald e-mail adres zijn verstuurd. Om dit in te stellen klikt u op 'extra' en dan 'berichtregels'. U kunt nu aangegeven waarop een berichtregel toegepast dient te worden. Mogelijk zijn bijvoorbeeld onderwerp, urgentie of - in dit geval - het 'Aan:' veld.

Een alternatief voor dit alles is het werken met zogenaamde 'identiteiten'. Ook binnen een 'identiteit' kunt u meerdere mailboxen beheren, maar 1 identiteit is in principe voor 1 gebruiker bedoeld. U kunt als volgt identiteiten toevoegen en beheren: klik op 'bestand' en kies voor 'identiteiten' - 'nieuwe identiteit toevoegen'. U kunt nu voor iedere gebruiker van de computer een identiteit aanmaken en desgewenst deze met een wachtwoord beveiligen. Voorts kunt u 1 van de identiteiten als 'standaard' identiteit instellen door een vinkje te zetten bij 'deze identiteit gebruiken wanneer u een programma opstart'. Als u deze optie bij alle identiteiten leeg laat, zal bij het opstarten van Outlook Express gevraagd worden een identiteit te selecteren.

Het toevoegen, beheren en verwijderen van identiteiten is eigenlijk niets meer dan het aanmaken van gebruikers voor Outlook Express. Nadat u een set identiteiten heeft samengesteld dient u dus voor iedere identiteit 1 of meer mailboxen te configureren zoals beschreven in het eerste deel van dit artikel.

Wachtwoord wordt niet onthouden

Ook komt het veelvuldig voor, dat het wachtwoord niet onthouden wordt ondanks het aanvinken van wachtwoord onthouden.

U heeft ongetwijfeld al een kans gewaagd met de meest voor de hand liggende mogelijke remedies. In sommige gevallen dringt uw wachtwoord wel tot Outlook Express door wanneer u uw gegevens opnieuw invoert of een nieuw account aanmaakt. Een echt logische verklaring hiervoor kunnen we u niet geven, maar er zijn computergebruikers die er baat bij hebben gehad. Ga om dit te doen nog maar eens naar Extra en Accounts, verwijder uw account en voeg het opnieuw toe.

Vergeetachtigheid is Outlook, evenals zijn kleine broertje Outlook Express, niet vreemd; er bestaan problemen met verschillende versies en onder nagenoeg alle besturingssystemen. Er is een goede kans, zo geeft Microsoft zelf toe, dat het te maken heeft met onjuiste gebruikersgegevens in de registersleutel Protected Storage System Provider. Die zorgen ervoor dat u het wachtwoord voor het inloggen op de mailserver steeds opnieuw moet invullen, ook al heeft u Outlook Express gevraagd het te onthouden.

Klik op Start en Run, type 'regedit' en klik op OK. Zoek de volgende registersleutel: 'HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider'. Hier treft u de subsleutels aan voor elk gebruikersprofiel dat uw systeem kent; er kunnen een 'Default'-, een 'Local Machine'- en een gebruikersnaamsleutel staan. Klik met de rechter muisknop op het gebruikersprofiel dat overeenkomt met uw inlognaam. In het menuutje dat nu verschijnt, kiest u voor Export. Zo maakt u voor de zekerheid een back-up van de sleutel. Als u dat gedaan heeft, klik dan opnieuw met de rechter muisknop op de sleutel en kies Delete. Verlaat de registereditor en start uw pc opnieuw op.

Start Outlook Express, ga naar het Tools-menu en klik op daarna Account. Bij de Eigenschappen kiest u voor het tabblad Servers. Typ uw wachtwoord in, klik op Apply en op OK.

Biedt dit geen uitkomst, dan onthoudt uw systeem wellicht geen wachtwoorden omdat de zogenoemde password caching staat uitgeschakeld. U kunt dit even controleren in het Windows Register, maar maak wel voor alle zekerheid een back-up voordat u wijzigingen aanbrengt.

Sluit uw e-mailclient af, klik op Start, op Run, type 'regedit' en klik op OK. Zoek de volgende registersleutel op 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\Network'. Als het aan de cache ligt, dan treft u er 'DisablePwdCaching' aan, gevolgd door de waarde '00000001'. Klik er met de rechter muisknop op, en exporteer en verwijder deze vervolgens.

Outlook vraagt steeds om het netwerkwachtwoord

Mogelijke oplossingen zijn:

 • Zorg dat beveiligd wachtwoord niet is aangevinkt bij de accountinstellingen voor ophalen van e-mail.
 • Verwijder het account en voeg het daarna weer toe
 • Helpen deze beide niet, dan staat volgens Microsoft hier de oplossing, let op, dit is vrij technisch, dus vraag hier eventueel hulp bij.

, wijzig uw instellingen

Voorkom uitvoeren van scripts in HTML berichten.

Voorkom virusinfectie, wijzig uw instellingen

Voorkom uitvoeren van scripts in HTML berichten.

Standaard kunnen HTML-berichten in Outlook scripts uitvoeren zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld. Dit levert een gevaar op, want een bijlage opent u handmatig, maar tegen iets wat in een bericht zit, kunt u niet optreden. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Het voorbeeldvenster uitschakelen. Om dat in te stellen gaat u naar POSTVAK-IN. Kies daar het menu BEELD, INDELING. Haal het vinkje bij VOORBEELDWEERGAVE weg en de voorbeeldweergave is uitgeschakeld.
 • Om wel een voorbeeld te tonen, maar geen scripts uit te voeren kiest u in Outlook Extra, Opties, Beveiliging en zet daar de optie Zone op Websites met beperkte toegang. Vervolgens klikt u op Zone-instellingen, OK, Aangepast niveau. In het dialoogvenster Beveiligingsinstellingen zoekt u onder instellingen naar Uitvoeren van scripts (bijna onderaan) en zet daar de optie Actief uitvoeren van scripts uit door voor Uitschakelen te kiezen. Kies tenslotte driemaal OK om de dialoogvensters te sluiten.

  Nog een opmerking: Open nooit bijlagen die eindigen op ..exe. of andere u onbekende extensies als u niet zeker bent van de afzender. Wees er ook bedacht op dat de afzender een bekende kan zijn. Dit is het geval als een virus zich verder verspreidt via het adressenboek. Twijfelachtige bijlagen kunt u daarom het beste altijd weggooien.

  Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van het gratis programma mailwasher. Dit programma haalt alleen de onderwerpen van de berichten binnen. Zit er mail bij, die je niet wilt hebben dan vink je dat aan. In je e-mail programma worden deze berichten dan niet binnengehaald. Het programma kun je op deze pagina zoeken. Het heet Mailwasher 1.23 Ook staan op deze site een aantal pop-up killer prgramma's. Hiermee kun je voorkomen, dat allerlij vervelende tussenschermen verschijnen als je aan het serven bent op het internet.

  Met name mensen met een langzame lijn hebben hier veel plezier van. Alles wat je niet wilt hebben hoef je dus ook niet te downloaden.

  Zelf filteren op spam in Outlook

  Er is een manier in Outlook (maar ook in andere email programma's als pegasus en microsoft Outlook) om zelf op spam te filteren.

  Klik eerst met je rechter muis knop op lokale mappen en dan op nieuwe map. Maak een nieuwe map met de naam spam.

  Ga nu naar extra/bericht regel/email. Hier kom je in een wizard waar je je filter opdrachten kunt maken. Klik dan op nieuw in het tabblad regels voor e-mail In het bovenste gedeelte kun je aangeven hoe je wilt filteren. Het eenvoudigste is om de tweede regel "als de regel onderwerp bepaalde woorden bevat" te gebruiken, omdat veel spam verstuurd wordt vanaf verschillende afzenders.

  Daarna kun je bij actie selecteren, wat er met dit mailtje moet gebeuren. Je kunt het gelijk laten verwijderen of verplaatsen naar het mapje spam, die we al hebben aangemaakt. Dit laatste voorkomt, dat je misschien een mailtje weg gooit, die wel voor je bestemd was, maar toevallig een opgegeven woord in het onderwerp had watje had opgegeven.

  Onderwerpen met porn, money of viagra kunnen uiteraard direct in de map verwijderde items.Ook het woord spam komt de laatste tijd vaak voor in de onderwerpregel.

  Je kunt uiteraard via deze wizard meer dan 1 opdracht geven, maar dan moet je de wizard meerdere malen opstarten. Mocht je er niet uitkomen bel ons dan even, dan maken we er samen een aan, zodat je er daarna zelf meerdere kunt aanmaken.

  Outlook verplaatsen naar een andere computer

  Outlook slaat alle informatie op in een bestand met de naam Outlook.pst. Zoek dit bestand op uw oude computer op en kopieer het naar dezelfde map op uw nieuwe computer. Let op, dit bestand kan best groot ziujn. Als u na het kopieeren Outlook opnieuw start, heeft u alle berichten weer.

  Bijlage niet kunnen openen

  U krijgt als foutmelding: "Outlook Express heeft de volgende onveilige bestandsbijlagen in deze E-mail ontoegankelijk gemaakt. Gevolg is dat u de bijlage(n) niet kunt openen. Oplossing: Klik op Extra Opties Beveiliging. Daar kan je "Opslaan of openen van bijlagen die mogelijk een virus bevatten niet toestaan" uitvinken.

  Bericht in Postvak In niet kunnen wissen

  Mogelijkheid 1:
  Klik het bericht erboven en vervolgens met de controltoets ingedrukt ook het bericht eronder, als je dan wist, pakt hij ook de middelste mee (het niet te wissen bericht). Wel is het natuurlijk zaak het bericht erboven en eronder als je dat wilt bewaren te kopieeren naar een andere map/folder.

  Mogelijkheid 2:
  Eerst alle goede berichten verplaatsen naar een andere mailfolder/map. Dan via Bewerken : Alles selecteren alles in een keer markeren om vervolgens te kunnen wissen.

  Complete header bekijken van bericht

  In geval van melding van een spambericht kan het nodig zijn om de complete header te bekijken. Tevens is dit handig als u wilt zien waarom een bericht zo lang onderweg is geweest . U ziet dan n.l. precies op welk tijdstip een bericht geschreven is, op welk tijdstip het bij de verzendserver is aangeboden en op welk tijdstip het bij de server van Antenna of bij uw mailserver aankwam.
  Voor Outlook Express: In de lijst van berichten in Postvak In klikt u tegelijkertijd op ALT+ENTER
  Outlook 2000/2002/XP: Open het bericht en kies Beeld Opties, Onderaan het het scherm staan de volledige headers.
  Outlook 97: Open het bericht en klik op tabblad Opties, onderaan ziet u de headers staan.

  Berichten achterlaten op de server (of juist niet)

  Ga naar Extra (Tools) Accounts klik op standaard e-mail account en vervolgens op eigenschappen, tabblad geavanceerd en hier vinkje weghalen of juist plaatsen, al naar de wens bij Een kopie van berichten op de server achterlaten.

  Automatisch inbellen bij opstarten uitzetten

  Ga naar Extra (Tools) Opties tabblad inbelverbinding zet vinkje bij gewenste instelling : Geen verbinding maken of Vragen of ik een verbinding tot stand wil brengen

  Foutmelding: Er is geen transportserviceprogramma ...

  Microsoft heeft een Engelstalige pagina gemaakt met mogelijke oorzaken en oplossingen. In geval van dat gewone mailtjes wel verstuurd worden en een grote mailing niet: mogelijke oorzaak kan dan zijn dat een van de adressen niet correct is zijn dat een adres niet correct is (b.v. een spatie in het e-mailadres, of het e-mail adres staat niet correct tussen de haakjes).

  Fout 0x800CCC92: fout wachtwoord

  Klopt uw gebruikersnaam en wachtwoord en is de verbinding de laatste 30 minuten niet verbroken na post halen en verzenden? Ga dan naar Extra (Tools) Accounts klik op standaard e-mail account en vervolgens op eigenschappen, tabblad Servers en haal vinkje weg bij beveiligd wachtwoord. Tabblad Geavanceerd: haal vinkjes weg bij Voor deze server is een beveiligde verbinding vereist (SSL) (twee keer).

  Vrijwel alle berichten lijken een bijlage te hebben

  De meest voorkomende oorzaak is dat uw instellingen staan op berichten zonder opmaak weergeven. U kunt dit als volgt controleren en wijzigen: ga naar Extra, Opties, Lezen en haal vinkje weg bij Alle berichten zonder opmaak weergeven.

  Als uw bijlage, b.v. Access of Tiff niet opent, ga dan in Outlook naar Extra > Opties > Beveiliging en haal het vinkje weg bij Opslaan of openen van bijlagen die mogelijk een virus bevatten niet toestaan.

  Links openen in Outlook Express niet (meer)

  1. U gaat naar Start en klikt op Uitvoeren
  2. Geef de opdracht
  REGSVR32 URLMON.DLL
  Daarna drukt op ENTER.
  3. Als het bericht 'DllRegisterServer van urlmon.dll geslaagd' wordt weergegeven, klikt u op OK. Meestal is dit al voldoende.
  4. Vervolgens start u Internet Explorer en gaat u naar Extra en Internet-opties. Op het tabblad Programma's klikt u op de knop Webinstellingen herstellen. Deze handelingen moeten het door u genoemde probleem oplossen.
  Als het probleem nog niet is opgelost, herhaalt u stappen 2-4 voor de volgende bestanden (vervang in stap 3 Urlmon.dll steeds door de naam van een van de bestanden hieronder):

  Shdocvw.dll
  Msjava.dll
  Actxprxy.dll
  Oleaut32.dll
  Mshtml.dll
  Browseui.dll
  Shell32.dll (alleen Windows XP en Windows 2000)

  Kan geen e-mail meer ontvangen, blijft steken op eerste of tweede bericht

  Als het niet lukt berichten te ontvangen, het blijft steken op het eerste of tweede bericht, kijk eerst of het verwijderen van het oudste bericht of een na oudste bericht via de webmail helpt.
  Zo niet dan moet u uw postvak in hernoemen.
  Verplaats eerst de berichten uit postvak in naar een andere map, daarna kunt u uw postvak in verwijderen of hernoemen

  Waar zit uw Postvak In:
  Om uit te vinden waar de emails zijn opgeslagen, start u Outlook Express en selecteert u in het menu Extra | Opties het tabblad Onderhoud. Op het tabblad Onderhoud vindt u de knop Archiefmap. Wanneer u op deze knop klikt verschijnt er een venster met de verwijzing naar de map waar de bestanden zich bevinden. Start vervolgens Verkenner en navigeer naar deze map. In de map bevinden zich een aantal bestanden met de extensie .DBX. In deze bestanden zit uw mail opgeslagen.
  Postvak In.DBX is het bestand dat u verwijderd als uw postvak in corrupt is.
  Postvak Uit.DBX is het bestand dat u verwijderd als uw Postvak Uit corrupt is.

  Mappen weg na comprimeren in Outlook Express

  In Outlook Express naar Bestand, Importeren, Berichten, Outlook Express 6 (of 4).

  Klik op Volgende en kies dan voor E-mail (Edit: Berichten!) uit een OE6 archiefmap importeren.

  Klik op OK. Vervolgens klikken op Bladeren en dan "surfen" naar:

  C:\Documents and Settings > gebruikersnaam > Local Settings > Identities > {101010101 voorbeeld getal} > Microsoft > Outlook Express. Klik op OK.

  Zijn de mappen daar niet te vinden, dan is er nog een mogelijkheid in de prullenbak. Bij het comprimeren verhuizen de mappen tijdelijk naar die locatie. Je kunt ze daar vinden met een andere extensie bv. Postvak IN.bak of Verzonden Items.bax ipv de klassieke Postvak IN.dbx of Verzonden Items.dbx. Is dit zo dan kan je ze hernoemen en naar hun standaardlocatie verplaatsen. Dit zijn dan de originele (niet gecomprimeerde) berichten. Backup maken van Outlook Express

  Om uit te vinden waar de emails zijn opgeslagen, start u Outlook Express en selecteert u in het menu Extra | Opties het tabblad Onderhoud. Op het tabblad Onderhoud vindt u de knop Archiefmap. Wanneer u op deze knop klikt verschijnt er een venster met de verwijzing naar de map waar de bestanden zich bevinden. Start vervolgens Verkenner en navigeer naar deze map. Het zal iets zijn als:
  C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Application Data\Identities\{...}\Microsoft\Outlook Express\. Deze map moet u kopieeren naar bv CD, DVD of een andere schijf. De berichten staan in bestanden met de extensie .DBX , het adresboek In de map bevinden zich een aantal bestanden met de extensie .DBX. In deze bestanden zit uw mail opgeslagen.
  Door simpelweg een kopie te maken van deze bestanden stelt u uw emails veilig.

  Contactpersonen worden in het Windows-Adresboek opgeslagen. Dit WAB-bestand staat in de map C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Microsoft\Address Book\. De gegevens van de contactpersonen worden veiliggesteld door het WAB-bestand te met behulp van de Windows Verkenner naar een veilige locatie te kopieeren. Is het WAB-bestand onvindbaar, maak dan gebruik van de gratis tool Outlook Express Tweaker (download). Dit programma is tevens erg handig voor het veranderen van de standaard opslaglocatie van het Windows Adresboek.

  TIP: Bij gebruik van meerdere identiteiten binnen dezelfde gebruikersaccount moeten ook meerdere databases worden veiliggesteld.

  Terug naar de supportpagina van Antenna