Antenna filtert SPAMAntenna filtert SPAM

Antenna houdt al ca. 95% van alle SPAM (ongewenste/ongevraagde e-mail) tegen op basis van het tegenhouden van berichten van bepaalde mailservers. Vanaf 2003 houden we berichten tegen van servers die vanwege misbruik voor SPAMverzending op een zwarte lijst zijn gekomen en sinds april 2007 ook van servers die een bericht niet voor de tweede keer aanbieden. De zwarte lijsten die wij gebruiken zijn momenteel Sorbs.net en Spamhaus.org.

Sinds april 2004 filteren wij de overige berichten op inhoud om te laten beoordelen of het spam is. Dit gebeurt met het programma Spamassassin.

Het kan zijn dat een bericht u niet bereikt. Wilt u zeker zijn dat alle berichten aankomen, meldt dit dan aan support. Weet u de afzender, vraag die dan een bericht te sturen aan support@smtp.antenna.nl, wij zorgen dan dat mail vanaf de betreffende server toch geaccepteerd wordt.

Als een bericht SPAM bevat dat aan een aantal kenmerken voldoet, dan verandert de Onderwerp/Subject regel: het originele onderwerp wordt dan voorafgegaan door:

*****SPAM*****

U kunt dus zelf een filter aanzetten in uw e-mailprogramma om alle berichten die dat in het onderwerp hebben automatisch in een mapje SPAM te laten plaatsen. Ze staan dan niet meer tussen de andere nieuwe berichten. Volg voor het instellen van zo'n filter de Antenna handleiding voor Outlook Express, Outlook, Pegasus en Eudora.

Antenna ontvangt voor haar gebruikers die contacten hebben met bijvoorbeeld Oost-Europa ook veel e-mail in andere schriftsoorten. Als dat voor u niet geldt, maak dan een filter op de onderwerpsregel voor de volgende teksten:

LET OP:

Voor de technisch geinteresseerden nog het volgende (anderen kunnen doorgaan naar het vorige menu over het instellen van een automatisch filter):

In de volledige header staan altijd de volgende regels met wisselende waarden:

X-Spam-Flag: YES
X-Spam-Status: Yes, hits=6.2 required=5.0
    tests=BASE64_ENC_TEXT,MSGID_GOOD_EXCHANGE,RCVD_FAKE_HELO_DOTCOM,
       RCVD_FAKE_HELO_DOTCOM_2
    version=2.55
X-Spam-Level: ******
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.55 (1.174.2.19-2003-05-19-exp)

Hoe meer **** achter X-Spam-Level: staan, hoe groter de kans dat het om SPAM gaat.

Komt de waarde boven de 5.0, dan geeft SpamAssassin de aangepaste subject regel en een toelichting.

In de toelichting komt dan te staan op welke punten SpamAssassin vond dat het voldeed aan een spambericht:

Bijvoorbeeld:

---- Start SpamAssassin results
6.20 points, 5 required;
* -0.4 -- Message-Id indicates the message was sent from MS Exchange
* 2.6 -- Received contains a faked HELO hostname
* 1.6 -- RAW: Message text disguised using base-64 encoding
* 2.4 -- Received contains a faked HELO hostname (2)
---- End of SpamAssassin results

Wil je filteren, dan kun je aangeven dat als in de onderwerpsregel staat

*****SPAM*****

het bericht dan naar een aparte map Spam verplaatst moet worden. Het staat dan ook niet meer tussen de nieuwe berichten.

Je kunt ook strenger filteren:

b.v. als het bericht 7 sterren of meer heeft, filter dan in de header op:

X-Spam-Level: *******

en zet dit b.v. op automatisch verwijderen (of in de map verwijderde items plaatsen).

Dit laatste, filteren op volledige header gaat overigens niet met Outlook Express en Pegasus Mail.

Terug naar de supportpagina van Antenna